Přeskočit na obsah

O Ekocentru

EKOCENTRUM HUSLÍK

Krátké představení

 

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

 

POSLÁNÍ EKOCENTRA

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

"ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

CO DĚLÁME?

 HODNOTY NA KTERÝCH STOJÍ NAŠE ORGANIZACE

Otevřenost, Citlivost, Zodpovědnost, Smysluplnost, Odbornost, Rodinná atmosféra a Odpovědnost. 

VÍCE INFORMACÍ O EKOCENTRU 

V ekocentru Huslík se nachází přednášková místnost s kapacitou 50 osob technicky vybavená dataprojektorem, notebookem a ozvučením. Dále se zde funguje knihovna s více než 1 500 tituly zaměřenými především na environmentální tematiku, televizí s DVD přehrávačem a počítačem. V prostorech recepce je k dispozici informační kiosek s letáky a odbornými publikacemi. Pro účely výukových programů a akcí lze využít také kuchyňky se základním vybavením (lednice, mikrovlnná trouba, trouba se sklokeramickým vařičem, kávovar, rychlovarná konvice). Ve vnitřních prostorách se nachází sociální zařízení s toaletami.

Venkovní prostory zahrnují expozici trvale handicapovaných živočichů, didaktické hřiště pro děti, ohniště, naučné tabule, výukové prvky (broukoviště, bylinkovou spirálu, hmyzí hotel, čmelín, záhony), dřevěný přístřešek s posezením, pecí na chleba a kamny, sad starých ovocných odrůd stromů, louku zařazenou do přírodní památky Choťánecké louky a včelí úly.

Základní myšlenka směřuje k tomu, že pokud budeme mít úctu k místu, kde žijeme, budeme mít blíže i k celé přírodě a její ochraně.  Hlavní důraz celé koncepce je kladen na přímý kontakt s přírodou a praktickou ochranu přírody s důrazem na pomoc volně žijícím živočichům.

Veškeré aktivity jsou v souladu s aktualizovanou Koncepcí EVVO Středočeského kraje na roky 2010 – 2020, současně pružně navazují na nový Státní program EVVO 2016 až 2025.