Přeskočit na obsah

O Huslíku

CHCETE VEDĚT VÍCE O HUSLÍKU

KLIKNĚTE NA TO CO VÁS ZAJÍMÁ

AREÁL

PŘÍRODNÍ AREÁL

HISTORIE ORGANIZACE

AREÁL NA HUSLÍKU

V areálu na Huslíku působí Ekocentrum a Záchranná stanice.

Naleznete zde:

Venkovní expoziční voliéry

 

Výběhy pro živočichy

Naučnou stezku

Přístřešek s pecí na chleba

Ohniště

Knihovnu

Přednáškový sál

Prvky pro podporu biodiverzity

PŘÍRODNÍ AREÁL 

Přímo pod Huslíkem se staráme přibližně o 2ha louky součástí přírodní památky Choťánecké louky. V roce 2016 jsme odkoupili přibližně 7ha luk, které třicet let nikdo nesekal. Postupně na těchto pozemcích vznikl přírodní areál skládající se z tůní na zadržení vody v krajině, výběhů pro hospodářská zvířata, dvou genofondových sadů starých odrůd ovocných stromů a přírodní zahrady.

Přírodní zahrada na Huslíku

 

Přírodní zahrada slouží pro aktivity ekocentra Huslík v rámci EVVO (EVP, komunitní akce, vzdělávací semináře, …) a zároveň pro návštěvníky areálu. Volně přístupná zahrada plnií několik funkcí 1) venkovní učebna 2) rekreační – pro trávení volného času návštěvníků areálu na Huslíku 3) ukázková Živá zahrada 4) Zázemí pro komunitní akce. Přírodní zahrada je navázaná na různá prostředí v okolí (retenční tůně, genofondový sad, Přírodní památku Choťánecké louky, zemědělské výběhy s extenzivním hospodářstvím atd.).

Přírodní zahrada na sebe váže konkrétní prvky:

  • Bylinková zahrádka
  • Pozorovací kompost
  • Přírodní jezírko (vybudovaná přírodní tůňka vhodná pro hmyz, obojživelníky – vytvořena bez folie)
  • Hmyzí hotel (tvořený převážně dřevem, orientovaný jihovýchodně, nedaleko zahrádky a jezírka)
  • Pozorovací přírodní úl (tvořen z klády, zastřešen, umístěn v okolí květnaté louky)
  • Vrbový tunel s igloo (místo pro hru, tvořen vrbovými pruty, podmulčován velkou vrstvou slámy)
  • Divadlo s lavicemi do kruhu (místo pro dramatickou tvorbu, vytvořeno ze dřeva, pro snadnější údržbu prostor podsypán dřevěnou štěpkou)
  • Vrbový altán (venkovní učebna s posezením, průměr 6m, podmulčováno slámou)
  • Výsadba stromů (vysokokmené tvary starých odrůd ovocných stromů)
  • Polní cesta (pravidelně sekaná polní cesta)

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

 

 

 

HISTORIE HUSLÍKU

 

Když se téměř před 40 lety poblíž malé vesnice u Poděbrad, zranila poštolka, nemohla ani tušit, jak velký impuls dodá malému klukovi, který díky ní pozná, že ve svém životě bude pomoc živočichům na prvním místě. Bylo to právě v době, kdy se o stav naší přírody a krajiny nikdo příliš nezajímal a informací bylo opravdu málo. A tak se začal psát příběh vzniku jedné z prvních záchranných stanic v České republice. Poštolka, která měla zraněné křídlo, se i přes drobné peripetie uzdravila a vrátila zpět do přírody. Hluboký zážitek podnítil touhu založit organizaci, která bude mít za cíl pomáhat nejen zraněným živočichům, ale také celé naší přírodě.

 

 

Od té doby uplynula spousta času a vše prošlo velkým vývojem. Od několika desítek přijatých živočichů za rok jsme se dostali až na téměř  2 000. Místo jedné malé místnosti se podařilo vybudovat areál, který poskytuje optimální zázemí pro péči o živočichy a zároveň slouží k environmentální výchově. Naše aktivity se rozrostly k péči o krajinu, kdy se šetrně staráme o 12 ha pozemků v blízkém okolí.

 

Areál záchranné stanice v Pátku

Celý areál tvořila zahrada rodinného domu Luboše Vaňka. Ordinační a karanténní místnosti byly umístěny v garáži. Velkou část zahrady pokrývaly voliéry pro živočichy.

 

 

Zjistili jsme, že nám není jedno, kde žijeme a že pro naši přírodu chceme udělat vše, co je v našich silách. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vybudujeme místo, které bude dávat smysl. Místo, kde budeme moci léčit zvířata a vracet je zpět do přírody, vzdělávat děti a šířit pozitivní přístupy k ochraně přírody. V roce 2005 se po několika letech objevila možnost koupit bývalou Klicperovu hájenku, která v dobách největší slávy patřila rodu Hohenlohe. A tak jsme se ocitli na Huslíku, kde si od té doby plníme své sny. Cesta to nikdy nebyla úplně jednoduchá, ale těší nás, že se vždy všechno v dobré obrátí. Vážíme si toho, že na poli ochrany přírody můžeme působit již přes 30 let, což by nebylo možné bez podpory různých institucí a veřejnosti. Děkujeme.

 

 

Klicperova hájenka v roce 1956

Za věnování malby děkujeme Monice a Josefu Šimkovým. V současné době k nám jezdí na návštěvu potomci posledního hajného Klicpery.

 

DSCF7296upr

Původní Klicperova hájenka v době odkupu

Hájovna byla zpustlá a bohužel se dala zrekonstruovat jen částečně. Při novém architektonickém návrhu se podařilo zachovat styl staveb.

 

Současný areál záchranné stanice na Huslíku

Na místě bývalé hájenky stojí areál Záchranné stanice a Ekocentra Huslík.