Přeskočit na obsah

Nejbližší akce

červenec, 2024

Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

Poslání ekocentra

“V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědnému k životnímu prostředí. Naším hlavním posláním je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je: 

"ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.