Přeskočit na obsah

Jablkobraní – tisková zpráva

  • od

Polabské Jablkobraní na Huslíku!

V neděli 8. 10. 2017 se od 13.00 hod. v ekocentru Huslík poblíž Poděbrad koná akce pro širokou veřejnost pod názvem Jablkobraní. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné zajímavých činností, doprovodného programu pro děti a ochutnávek výrobků z jablek. Na akci se můžete kromě příjemného strávení času dozvědět i spoustu užitečných informací.

Budete si moci vyzkoušet moštování, ochutnávat výrobky z jablek, medu a dalších místních zdrojů, sami si také některé činnosti vyzkoušíte. Připraveny pro Vás budou i zajímavé informace o důležitosti včel v blízkosti sadu, prohlédnete si areál záchranné stanice a zároveň absolvujete exkurzi do sadu starých ovocných odrůd stromů. Myslíme i na vaše ratolesti, pro které je přichystaný bohatý doprovodný program. Divadelní spolek Vojan od 15.00 hod. zahraje hru „Měla babka čtyři jabka“. Pro děti a nejen pro ně budou připraveny rukodělné dílničky a dobrodružná stezka lesem.

Co děláme?

Ekocentrum Huslík se zabývá vzděláváním dětí a široké veřejnosti. Jedním z dlouhodobých projektů ekocentra je „Obnova ovocnářství na Poděbradsku“. Tento projekt byl v letošním roce podpořen grantovým programem TPCA pro Kolínsko pod názvem Včelí pohled na svět. Součástí této podpory jsou výukové programy, výsadba stromů starých odrůd ovocných stromů, nákup nové domácí moštárny se základní pasterizací (dostupné pro veřejnost), uspořádání workshopu na řez ovocných dřevin (můžete očekávat v říjnu a listopadu) a podpora starého sadu v Podmokách. Část celého projektu je také zabezpečena z projektu Učme se přírodou! podpořeného z Programu na podporu EVVO 2017 z rozpočtu Středočeského kraje.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s celou řadou subjektů, ať již ve studiu historických pramenů (Muzeum Poděbrady) či při výsadbě původních odrůd ovocných stromů (šlechtitelský ústav Holovousy) založení genofondového sadu jsme konzultovali s garantem projektu Českého svazu ochránců přírody Ing. Martinem Lípou (www.stareodrudy.cz).

Do budoucna chceme podporovat údržbu starých ovocných sadů, na něž obcím nebo majitelům často nezbývají prostředky. Snažíme se kromě podpory výskytu těchto starých odrůd ovocných stromů vytvářet prostředí nakloněné zpracování ovoce a podporovat tradiční a šetrné způsoby spotřeby spojené často i s komunitním prostředím a jeho životem.