Přeskočit na obsah

Programy pro 2. stupeň ZŠ

VÝUKOVÉ PROGRAMY

1. ZÁCHRANNÁ STANICE – KONCEPT OCHRANY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

(celoročně)

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřednictvím projektu Národní síť záchranných stanic koordinovaným Českým svazem ochránců přírody. Projekt je v rámci ochrany přírody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služby pomoci živočichům z volné přírody. Program nás formou různých aktivit dovede k zamyšlení nad možností minimalizace vlivu člověka na okolní přírodu. Upozorní i na to, jak aktivně můžeme přírodu chránit.

[Best_Wordpress_Gallery id=“6″ gal_title=“Mláďata“]

 2. ZE ŽIVOTA HMYZU

(březen – září)

Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho důležitost.
K praktické výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové lupy budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Použijeme modely pro nastínění vývoje některých zástupců hmyzu. Zaměříme se na včely a představíme si důkladně jejich život a jejich důležitost pro člověka, v areálu umístěný ukázkový úl poslouží k vizuálnímu kontaktu. Program je doplněn o audiovziuální ukázky

stockvault-lucanus-formosanus-beetle133905

3. DRAVCI A SOVY

(celoročně)

Dokážeme slyšet jako sovy a obratně se pohybovat jako dravci? Co všechno v sobě tyto dvě skupiny ptáků ukrývají a čím se liší? Naučme se něco z jejich života a poznejme, jak se dokáží přizpůsobit různým podmínkám v přírodě. Povídání je doplněno o praktickou ukázku živočichů.

Owls are the order Strigiformes, constituting 200 extant bird of prey species. Most are solitary and nocturnal

4. NOČNÍ LOVCI NETOPÝŘI

(celoročně)

Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být pro člověka užiteční? To všechno se dozvíme při tomto výukovém programu. Povídání je doplněno o praktickou ukázku živých netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a netopýra parkového).

bigstock-bat-7754331

ZÁŽITKOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

1. OVOCNÁŘSTVÍ – LOKÁLNÍ ASPEKT TRVALÉ UDRŽITELNOSTI – program bude dostupný od září 2016

(září – říjen)

V rámci programu se účastník seznámí s konceptem trvalé udržitelnosti. Na příkladu českého ovocnářství si ukážeme, jakým způsobem se dá trvalá udržitelnost praktikovat lokálně. Ovocnářství si představíme v souvislosti ke vztahu k místu – Poděbradsku, neboť tato oblast je právě kolébkou českého ovocnářství, především díky osobě Matěje Rösslera. V rámci programu navštívíme genofondový sad s původními českými odrůdami a ukážeme si místo, kde stávala původně největší ovocnářská zahrada Sanspareil. Součástí programu je i praktická ukázka moštování ovoce, případně jeho další zpracování.

jablka

2. JEDLÁ PŘÍRODA

(duben – září)

Poukážeme na výhody lokálně pěstovaných potravin. Ukážeme si, co v přírodě můžeme jíst a jakým způsobem zpracovávat. Naučíme se, jaké byliny můžeme v přírodě využívat a jakým způsobem. Uvaříme si přírodní čaj z čerstvě nasbíraných rostlin. V rámci programu se účastník seznámí s konceptem trvalé udržitelnosti.

stul-jedla

3. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

(celoročně, dle počasí)

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Představíme si specifika a vliv člověka na podobu tohoto prostředí v historickém kontextu Libického luhu. Uvedeme se do problematiky negativního vlivu člověka na životní prostředí. Pomocí řízených aktivit si představíme možnost práce ochránců přírody a její vliv na okolní přírodu.

Morava's_flooded_forest_03