Přeskočit na obsah

Programy pro SŠ

Témata vzdělávacích programů EVVO.

 

1. ZÁCHRANNÁ STANICE

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřednictvím projektu Národního svazu záchranných stanic. Projekt je v rámci ochrany přírody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služby pomoci živočichům z volné přírody. Program nás formou různých aktivit dovede k zamyšlení nad možností minimalizace negativního vlivu člověka.

NSZS

2. EKOSYSTÉM LUŽNÍ LES

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Představíme si specifika a vliv člověka na podobu tohoto prostředí v historickém kontextu Libického luhu. Uvedeme se do problematiky negativního vlivu člověka na životní prostředí. Pomocí řízených aktivit si představíme možnost práce ochránců přírody a její vliv na okolní přírodu.

Morava's_flooded_forest_03

 

PŘEDNÁŠKY

NETOPÝŘI – tajemní noční lovci

Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být pro člověka užiteční? To
všechno se dozvíme při tomto výukovém programu. Povídání je doplněnou o praktickou ukázku živých netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a netopýra
parkového).

ZE ŽIVOTA HMYZU

Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho důležitost. K praktické
výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové
lupy budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Použijeme modely pro nastínění
vývoje některých zástupců hmyzu. Zaměříme se na včely a představíme si důkladně
jejich život a jejich důležitost pro člověka, v areálu umístěný ukázkový úl poslouží k
vizuálnímu kontaktu. Program je doplněn o audiovziuální ukázky.

DRAVCI A SOVY

Dokážeme slyšet jako sovy a obratně se pohybovat jako dravci? Co všechno v sobě
tyto dvě skupiny ptáků ukrývají a čím se liší? Naučme se něco z jejich života a poznejme, jak se dokáží přizpůsobit různým podmínkám v přírodě. Povídání je doplněno o praktickou ukázku živočichů.

OVOCNÁŘSTVÍ

Co je to ovocnářství a jaký má pro člověka význam. Kdo je to pomolog?
Ukážeme si, jakým způsobem se dá trvalá udržitelnost praktikovat lokálně. Ovocnářství si představíme v souvislosti ke vztahu k místu – Poděbradsku, neboť tato oblast je právě kolébkou českého ovocnářství,
především díky osobě Matěje Rösslera.