Přeskočit na obsah

Ekocentrum

Huslík (5)

Činnost ekocentra je rozdělena do několika činností.

Výukové programy pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ.

Pořádáme akce pro veřejnost a školy za účelem větší informovanosti v oblasti životního prostředí.

Zeptejte se nás na cokoliv co vás zajímá. Poskytujeme konzultace o ochraně krajiny, živočichů a rostlin, správném zacházení s odpady, eko-spotřebitelství apod.

Vlastníme rozsáhlou knihovnu (více jak 1500 titulů)  zabývající se environmentální problematikou.

Tvoříme a spravujeme naučné stezky.

Seznam projektů realizovaných v ekocentru.