Přeskočit na obsah

Živá zahrada

ROSTLINY

Od rostlin začínáme… Volbou vhodných bylin, keřů a stromů můžeme vytvořit celoročně kvetoucí zahradu, která nám i zvířatům bude vytvářet opravdový ráj pro život.

Díky rostlinám můžeme vytvořit na zahradě řadu míst, kde se rozličná zvířata dosyta nasytí, ukryjí před predátory, přečkají zimu či dokonce najdou místo pro zahnízdění a rozmnožení. Pomáháme tak alespoň trochu navracet přirozená prostředí těm, kteří o něj, díky zástavbě, přicházejí.

Zásadou zahrady, kterou mají obývat různé druhy živočichů je rozmanitost. Množství biotopů, které mezi sebou volně přecházejí. Louka postupně přechází v mokřad s vodomilnými rostlinami až do jezírka. Louka, co je částečně otevřená a částečně stíněná sadem, místy přecházející v divoký koutek, soliterní stromy i mrtvé kmeny, skalky se stepnímy druhy rostlin a s aromatickými bylinami, živé ploty či skupiny keřů, které poskytují úkryt i potravu v podobě bobulí na podzim. Můžete si tak v podstatě vytvořit miniaturní krajinu, která bude obsahovat téměř veškeré biotopy našich šířek a délek a potažmo tak nalákat i příslušné živočichy.

JEZÍRKO

Jezírko je velmi významný prvek na zahradě s mnohonásobným užitkem pro zvířata, rostliny i člověka.

Jezírko jako místo pro živočichy a rostliny na vodní plochu přímo či nepřímo vázané  i jako zdroj vody pro všechny žíznivé  živočichy na zahradě. Jezírko nám může pomoci zvýšit množství živočišných druhů velmi výrazně, zároveň přináší do atmosféry cosi uklidňujícího a osvěžujícího zároveň, a také proto by nemělo na žádné zahradě chybět.

BUDKA

Budky jsou náhradou za dnes již vzácné stromové dutiny. Ptáci a další živočichové dnes často hnízdí na nebezpečných místech, kde jsou vystaveni predátorům a jiným hrozbám. Dobré budky mohou takovou stromovou dutinu velmi dobře nahradit a být tak bezpečným úkrytem, zimovištěm a místem pro rozmnožení.

KRMÍTKO

Velmi významný prvek pro zimní pozorování! Přikrmovat lze však po celý rok, potrava by ale měla být pestrá a vyvážená.

Potrava pro ptáky: Pravidelné přikrmování ptáků je důležité zejména v zimních měsících, v obdobích vysoké sněhové pokrývky. Vyskytne-li se námraza, kdy se veškerá potrava ocitne pod pro ptáky neprostupnou krustou ledu, stává se pro ně umělé přikrmování životně důležitým. Rovněž nedostatek tekoucí čisté vody působí ptákům velké obtíže. Proto je v této době vhodné ptákům pomoci. A proč jim nepomoci pěkně v dohledu z okna kuchyně či obýváku a nepotěšit se tak zároveň jejich blízkostí?

HMYZÍ HOTEL

Hmyz žije téměř všude, je ho spousta druhů a ty mají různé nároky na životní prostředí. Nejbližsí nám budou asi motýli, kteří okrašlují naši zahradu a včely a čmeláci, co opylují naše ovocné stromy a květiny na záhoncích. Víte ale, že třeba právě druhy včel a jiných blanokřídlých jsou nejvíce ohroženou skupinou hmyzu evropské přírody? Motýli jsou v těsném závěsu… Jak jim vyjít naproti? Pěstujte medonosné květy a vytvárejte úkryty pro přezimování.

KOMPOST

Všechny druhy našich plazů mají přiřazen druh ohrožení, mnohé z nich jsou ohrožené kriticky a rychle z naší přírody mizí, proto mějte místo na své zahradě i pro tyto živočichy, kteří bývají často nepochopeni a setkání s člověkem pro ně může znamenat i zbytečnou smrt. Pojďme to změnit a nabídněme jim prostor pro rozmnožení a přezimování. Na oplátku nám pomůžou s malými hlodavci v záhoncích.

SKALKA NEBO BYLINOVÁ SPIRÁLA

Líbilo by se vám mít voňavou bylinkovou skalku nebo zídku? Zvířatům také! Zejména pak těm teplomilným, jako jsou ještěrky, motýli, čmeláci, samotářské včely, svižníci a řada dalších!