Přeskočit na obsah

Vzdělávací přednášky

  1. Jaké jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů a životní osudy svěřenců záchranné stanice.

Seznámení s cíli a činností Záchranné stanice, způsobem odchytu, péče a vypouštění živočichů do volné přírody. Přednášku provází poutavé fotografie v PowerPointu a v tištěné formě, na kterých se účastníci mimo jiné seznamují i s nebezpečími pro volně žijící živočichy (dráty vysokého napětí, automobily,…). Na závěr proběhne ukázka živých zvířat (sova pálená, kalous ušatý, puštík obecný, sýc rousný, sokol stěhovavý, ježek východní, apod. dle momentálních možností stanice) společně s povídáním o jejich životních osudech, jak se do stanice dostala a jakým způsobem mohou být navrácena do volné přírody.

  1. Jak se postarat o zraněné zvíře a jak se chovat k mláďatům na jaře?

Základní a především praktické rady, jak se zachovat při nálezu zraněného živočicha, jak mu můžeme pomoci a na koho se obrátit. Seznámení s hlavními zásadami, kterých bychom se měli naopak vyvarovat, abychom nezapříčinili neoprávněný odběr zvířete z přírody. Povídání spolu s poutavými fotografiemi mláďat, s kterými se můžeme v jarním období setkat. Praktická ukázka živých zvířat. Přednášku je vhodné načasovat na období jara až léta.

  1. Co dělají živočichové v zimě a jak správně přikrmovat živočichy v zimě?

Povídání o tom, co dělají živočichové v zimě (zimní spánek, odlet do teplých krajin) doplněné poutavými fotografiemi zvířat. Část přednášky je zaměřena na ptáky, s kterými se můžeme v zimním období setkat ať už na našem krmítku nebo volně v přírodě. Podrobné informace o tom, jak si vlastní krmítko postavit, jaké parametry by mělo mít a kam ho vhodně umístit. Poučení o nejvhodnějším krmení, které můžeme ptákům i savcům předkládat a čeho bychom se měli naopak vyvarovat. Přednáška je doplněna praktickou ukázkou živých zvířat. Přednášku je vhodné načasovat na období podzimu až zimy.

  1. Poznáváme ptačí druhy žijící v oblasti Rožďalovické rybníky a Žehuňský rybník – Natura 2000, ptačí oblasti.

Seznámení se soustavou Natura 2000 a ochranou lokalit s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin. My se zaměříme především na vzácné ptáky nacházející se v oblasti Žehuňského a Rožďalovických rybníků (např. bukáček malý, orel mořský nebo jeřáb popelavý), jedná se hlavně o vodní ptáky a ptáky vázané na vodní prostředí. Přednáška bude doplněna kvalitními fotografiemi a zvukovým záznamem hlasů ptáků.