Přeskočit na obsah

Programy pro 1. stupeň ZŠ

VÝUKOVÝ PROGRAM

1. KDO SE RODÍ NA JAŘE?

(březen – srpen)

Prostředí programu (viz dole)

IS, AS, P

Popis programu

Základní a především praktické rady, jak se zachovat při nálezu zraněného živočicha, jak mu můžeme pomoci a na koho se obrátit.  Seznámení s hlavními zásadami, kterých bychom se měli naopak vyvarovat, abychom živočichům z přírody neublížili. Povídání spolu s poutavými fotografiemi mláďat, se kterými se můžeme v jarním období setkat. Praktická ukázka živých zvířat.

Témata která program pokrývá

ochrana živé přírody, vliv člověka na životní prostředí, záchranná stanice, přírodní zákonitosti, prevence negativního vlivu člověka, kontakt s živočichy

Cíl programu

Všímavost vůči dění v přírodě, Vnímavost k potřebám živé přírody, Porozumění principům zkoumání přírody

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP, EDZ1, EDZ5

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“8″ gal_title=“Mláďata“]

2. ZIMNÍ SPÁČI

(září – únor)

Prostředí programu (viz dole)

IS, AS, P

Popis programu

Povídání o tom, co dělají živočichové v zimě (zimní spánek,odlet do teplých krajin) doplněné poutavými fotografiemi zvířat. Část přednášky je zaměřena na ptáky, s kterými se můžeme v zimním období setkat ať už na našem krmítku nebo volně v přírodě. Dále se věnujeme živočichům, kteří u nás přes zimu zůstávají. Zaměříme se především na způsoby příprav živočichů na zimu a na způsoby trávení zimy. Přednáška je doplněna praktickou ukázkou živých zvířat.

Témata která program pokrývá

ochrana živé přírody, vliv člověka na životní prostředí, záchranná stanice, přírodní zákonitosti, pozorování krmítka, zimní spánek u živočichů, migrační strategie

Cíl programu

Všímavost vůči dění v přírodě, Vnímavost k potřebám živé přírody, Porozumění principům zkoumání přírody

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP, EDZ1, EDZ5

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“7″ gal_title=“Zimní spáči“]

 

3. PODIVUHODNÍ NETOPÝŘI

(celoročně)

Prostředí programu (viz dole)

IS, AS

Popis programu

Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být pro člověka užiteční? To všechno se dozvíme při výukovém programu „Tajemní netopýři“. Vyzkoušíme si, jak takový netopýr létá a co při lovu kořisti využívá. Osvětlíme si pojem echolokace.  Povídání je doplněno o praktickou ukázku živých netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a netopýra parkového).

Témata která program pokrývá

ochrana živé přírody, vliv člověka na životní prostředí, záchranná stanice, přírodní zákonitosti, biologická znalost živočichů

Cíl programu

Porozumění principům zkoumání přírody, Vnímavost k potřebám živé přírody,

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP3, EDZ,

 

bigstock-bat-7754331

4. HMYZÍ SVĚT

(květen – září)

Prostředí programu (viz dole)

IS, AS, L, P

Popis programu

Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho důležitost. K praktické výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové lupy  budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Použijeme modely pro nastínění vývoje některých zástupců hmyzu. Zaměříme se na včely a předstravíme si důkladně jejich  život a jejich důležitost pro člověka, v areálu umístěný ukázkový úl poslouží k vizuálnímu kontaktu. Program je doplněn o audiovziuální ukázky.

Témata která program pokrývá

pozorování hmyzu, úbytek hmyzu, vliv zemědělství, opylovači, včelí úl, hmyzí hotel, broukoviště, exkurze na louce,

Cíl programu

Osvojení dovedností pro ohleduplné jednání vůči přírodě, Porozumění principům zkoumání přírod, Přenos základních biologických znalostí hmyzu

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP3, EDZ,

 

kobylka-zelena

 

ZÁŽITKOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

1. LUŽNÍ LES

(celoročně, dle počasí)

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Představíme si základní zákonitosti fungující v přírodě, naučíme se  rozpoznávat živé a neživé složky přírody, zjistíme, jak na sebe působí, otestujeme jejich důležitost pro les a živočichy, kteří v něm žijí. Celý program probíhá ve venkovním prostředí a je přizpůsoben konkrétní skupině žáků. Při pobytu v přírodě se aktivní formou zapojíme do dění           v přírodě a naučíme se objevovat zajímavá tajemství lesa.

Morava's_flooded_forest_03

 

2. JEDLÁ PŘÍRODA

(duben – září)

Ukážeme si, co v přírodě můžeme jíst a jakým způsobem zpracovávat. Naučíme se, jaké byliny můžeme v přírodě využívat a jakým způsobem. Na ohni si uvaříme přírodní čaj z čerstvě nasbíraných rostlin.  Poukážeme na výhody lokálně pěstovaných a vyráběných potravin. V rámci programu se účastník seznámí s konceptem trvalé udržitelnosti.

 

stul-jedla

 

3. VČELY

(květen – říjen)

Programem nás provedou různé aktivity zaměřené na včely a jejich důležitost pro člověka a okolní přírodu. Součástí programu je praktická  ukázka včelího úlu spojená s tvorbou ze včelího vosku. Poznejme život pilných včel a odhalme něco z jejich života…

vcela

 

 

 

 

 

PROSTŘEDÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

IS  = interiér střediska
AS = výchovný areál střediska (exteriéry)
IŠ  = interiér školy
ŠZ = školní zahrada
L    = louka
LES= les
V    = voda
P    = pole, zahrada
U    = urbanizované prostředí

 

 

EVP rozvíjí kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech a kategoriích rámcových cílů:

Vztah k přírodě (VKP)
• Potřeba kontaktu s přírodou – VKP1
• Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím  – VKP2
• Citlivost k přírodě – VKP3
• Reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů – VKP4

Vztah k místu (VKM)
• Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech – VKM1
• Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj – VKM2

Ekologické děje a zákonitosti (EDZ)
• Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání – EDZ1
• Schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí – EDZ2
• Porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem – EDZ3
• Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka – EDZ4
• Propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem – EDZ5

Environmentální problémy a konflikty (EPK)
• Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů – EPK1
• Schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní – EPK2
• Schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů – EPK3

Připravenost jednat ve prospěch ŽP (PJ)
• Znalost základních principů ochrany životního prostředí – PJ1
• Znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji – PJ2
• Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování – PJ3
• Znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí – PJ4
• Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí – PJ5