Žabí kvákání

Přijďte prozkoumat náš mokřad na Huslíku. Co v něm plave a skáče? Na to vám odpoví Martin Šandera. Společně pak budete pozorovat živočichy v okolí tůní.