Jak učit EVVO?

Chcete se věnovat environmentální výchově ve škole, zájmovém útvaru?
Chcete s EVVO začínat, či si jen usadit vědomosti a dovednosti? Chcete se inspirovat a sdílet zkušenosti s dalšími pedagogy?
Seminář bude obsahovat teoretické zarámování, přístupy k EVVO, kurikulární ukotvení, metodické postupy a praktické ukázky a aktivity využitelné ve vzdělávání, včetně metodického zhodnocení.

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny