Za ovocem našich babiček

  • od

snímek z archivu Polabského muzea

 

Za ovocem našich babiček

Procházíte se podzimní krajinou a vzpomínáte na všechny chutě jablek, které znáte z dětství? Rozpomínáte se na domácí křížaly, zahradní moštování, sbírání potlučených jablek do štrůdlu? Pro mnohé z nás již není sadařství a ovocnářství běžnou aktivitou všedního života, ba spíše naopak. Z krajiny pomalu mizí ovocné stromy a s nimi přicházíme i o kus naší tradice. V supermarketu můžete koupit krásná jablka konvenčních odrůd jako jsou Golden delicous, Jonagold, Granny smith a další. Ale s čím se již setkáte jen zřídkakdy, jsou odrůdy Strýmka, Řehtáč, Gravštýnské, Panenské, různé druhy Renet a spousta dalších. Tyto odrůdy se neosvědčily v komerčním odvětví, přesto mají velký význam ve využití lokálních zdrojů ovoce, dokonce i jiném než je přímá konzumace. Některé odrůdy jsou nezbytné pro tvorbu moštu, cideru a pálenic, to si však málokdo z nás plně uvědomuje.

Proč krajině ovocné stromy chybí? Poskytují prostor pro život mnoha různých druhů živočichů a rostlin, napomáhají v udržení vodního cyklu, v městských částech zachytávají prach a ochlazují okolí. Sad nejsou jen stromy, ale také místo, kde můžeme trávit volný čas, kde cítíme soulad s přírodou a jejími cykly. Bohužel jen zřídkakdy najdeme nové sady založené vysokokmennými stromy s krajinotvornou funkcí nebo staré sady, které by byly opečovávané a plně sloužily svému účelu. Je proto na čase vrátit krajině část její podoby, podoby, kterou si zaslouží a která zůstane i pro další generace.
„Ekocentrum Huslík se zabývá vzděláváním dětí a široké veřejnosti, v letošním roce jsme zvládli realizovat 116 výukových programů (pro školská zařízení), v jejichž rámci jsme se potkali s více jak 2500 účastníky. Přímo pod ekocentrem nedaleko Poděbrad jsme před třemi roky vysázeli genofondový sad starých odrůd ovocných stromů. Veřejnost měla také možnost navštívit několik akcí s touto tematikou,“ podotýká Marta Bryndová, vedoucí ekocentra Huslík.

Jedním z dlouhodobých projektů ekocentra je „Obnova ovocnářství na Poděbradsku“. Tento projekt byl v letošním roce podpořen grantovým programem TPCA pro Kolínsko pod názvem Včelí pohled na svět. V rámci projektu se podařilo zrealizovat 20 výukových programů se zaměřením na udržitelný rozvoj, uspořádat 2 rukodělné dílny cílené na volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, uspořádat 3 komunitní akce spojené s moštováním a sušením ovoce, zorganizovat 2 workshopy přímo v sadech, vytvořit zázemí pro domácí moštárnu, vysázet dvě desítky ovocných stromů starých odrůd ovoce, umístit stoly s lavicemi do areálu ekocentra a do sadů s možností využívání širokou veřejností.

„V rámci tohoto projektu spolupracujeme s celou řadou subjektů, ať již ve studiu historických pramenů (Muzeum Poděbrady) či při výsadbě původních odrůd ovocných stromů (šlechtitelský ústav Holovousy). Založení genofondového sadu jsme konzultovali s garantem projektu ovocnářství Českého svazu ochránců přírody Ing. Martinem Lípou (www.stareodrudy.cz). Workshopy realizoval arborista a propagátor starých odrůd ovocných stromů Vítězslav Haupt. Na výsadbách a managmentech v sadech jsme spolupracovali s obcemi Podmoky a Opolany,“ doplňuje Jakub Vaněk, koordinátor projektů Ekocentra Huslík.