Příměstské tábory 2017

Babí léto nás možná ještě na pár dní potká, což nám připomíná, že bychom se měli ohlédnout za příměstskými tábory. V zářijovém shonu na to bohužel nebyl čas, a tak alespoň nyní pár střípků… Při prvním běhu nazvaném Zázraky přírody za humny srpnový týden jsme se společně s 26 účastníky naučili poznávat život v přírodě, zblízka jsme se seznámili s rostlinami a živočichy. Vyzkoušeli si, jaké to je být zvířecím záchranářem a poznali jsme různá tajemství lužního lesa. Jeden den nás čekal dobrodružný výlet na hradiště v Libici, odkud jsme se přesunuli na soutok, kde nás čekala projížďka člunem. Z celého týdne jsme si odnesli, jak pečovat o naši přírodu a jak jí aktivně pomáhat. Po celou dobu tábora jsme si užívali dobré vegetariánské jídlo, jenom na zpestření nás překvapil pizzový piknik v přírodě a opékání buřtů.

Druhý táborový běh nesl podtitul Cesta do tradičního života našich předků. Celkem 32 účastníků mělo možnost se zábavnou formou vrátit do tradičního života našich předků. Na počátku jsme se ocitli na opuštěném místě, kde jsme byli odkázáni jenom sami na sebe. Naučili jsme se, jak přežít v přírodě. Poznali jsme, jak si uvařit čaj z vlastnoručně nasbíraných bylinek a v peci jsme upekli domácí pizzu. Čekala na nás také výroba košíků. V průběhu pěti dnů jsme si tak vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit a odnesli jsme si nové zkušenosti.

Říj 9, 2017 | Posted by in Aktuality všechny | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes