O nás

Původně na místě areálu ekocentra Huslík stála Klicperova hájovna.

DSCF7296upr

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP (Českým svazem ochránců přírody), svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání mateřských škol, základních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy. Od druhé poloviny roku 2015 jsme přesídlení na nové lokalitě Huslík u Poděbrad, areál je přístupný v otevírací době návštěvníkům.

plán s popisky zmenšený

V průběhu roku 2014 provedli pracovníci Ekocentra Huslík více než 40 tematických přednášek a exkurzí pro mateřské, základní a střední školy spojených s výukovými programy (pro více než 1900 žáků). Značná část byla věnována také veřejnosti. Celkový počet všech účastníků se tak blíží k počtu cca 30 000 (přibližně 5 000 z tohoto počtu navštívilo areál s odborným doprovodem a výkladem pracovníků). Pracovníci řeší telefonicky nebo osobně v rámci poradenské činnosti průměrně 3 až 5 dotazů denně souvisejících s praktickou ochranou přírody, dotazy jsou pokládány telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Tradičními akcemi, kterých se pracovníci ekocentra účastní každý rok, jsou Den Země, Vítání ptačího zpěvu na rybníku Zrcadlo, Festivalu ptactva na Žehuňském rybníku a dalších.

V průběhu roku 2015 jsme uspořádali 28 výukových přednášek, 33 exkurzí v záchranné stanici a 20 akcí pro veřejnost. Přednášek se zúčastnilo 1156 žáků, areál záchranné stanice navštívilo 1034 žáků a studentů, z řad veřejnosti navštívilo záchrannou stanici přibližně 2500 návštěvníků. Přibližně s 5 000 návštěvníky jsme se potkali při různých akcích pro veřejnost.

Huslík (5)

 

Ke stažení:

Loga Ekocentrum

Loga Stanice pro zraněnné živočichy

Výroční zpráva 2015

Led 21, 2016 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes