O Ekocentru

EKOCENTRUM HUSLÍK

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

 

POSLÁNÍ EKOCENTRA

“V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědnému k životnímu prostředí. Naším hlavním posláním je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je: 

"ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

 

  

 

CO DĚLÁME?

 

 HODNOTY NA KTERÝCH STOJÍ NAŠE ORGANIZACE

Spolupráce, Respekt, Odhodlanost, Obětavost, Otevřenost, Citlivost, Přátelskost, Rodinná atmosféra, Vstříctnost, Soulad s přírodou, Odpovědné jednání

 

VÍCE INFORMACÍ O EKOCENTRU 

V ekocentru Huslík se nachází přednášková místnost s kapacitou 50 osob technicky vybavená dataprojektorem, notebookem a ozvučením. Dále se zde funguje knihovna s více než 1 500 tituly zaměřenými především na environmentální tematiku, televizí s DVD přehrávačem a počítačem. V prostorech recepce je k dispozici informační kiosek s letáky a odbornými publikacemi. Pro účely výukových programů a akcí lze využít také kuchyňky se základním vybavením (lednice, mikrovlnná trouba, trouba se sklokeramickým vařičem, kávovar, rychlovarná konvice). Ve vnitřních prostorách se nachází sociální zařízení s toaletami.

Venkovní prostory zahrnují expozici trvale handicapovaných živočichů, didaktické hřiště pro děti, ohniště, naučné tabule, výukové prvky (broukoviště, bylinkovou spirálu, hmyzí hotel, čmelín, záhony), dřevěný přístřešek s posezením, pecí na chleba a kamny, sad starých ovocných odrůd stromů, louku zařazenou do přírodní památky Choťánecké louky a včelí úly.

Základní myšlenka směřuje k tomu, že pokud budeme mít úctu k místu, kde žijeme, budeme mít blíže i k celé přírodě a její ochraně.  Hlavní důraz celé koncepce je kladen na přímý kontakt s přírodou a praktickou ochranu přírody s důrazem na pomoc volně žijícím živočichům.

Veškeré aktivity jsou v souladu s aktualizovanou Koncepcí EVVO Středočeského kraje na roky 2010 – 2020, současně pružně navazují na nový Státní program EVVO 2016 až 2025.

 

Led 3, 2020 | Posted by | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O Ekocentru
Premium Wordpress Themes by UFO Themes