Na Huslíku vzniká zahrada stvořená pro učení!

  • od

V roce 2016 se poděbradské ekocentrum Huslík začalo starat o nedaleké zanedbané louky. Nyní prostor ožívá a pod širým nebem zde vzniká „Přírodní zahrada na Huslíku“ určená pro výuku dětí o přírodě, ekologii a udržitelném životě. Tvorba projektu začala již v roce 2017 a prostřednictvím výzvy Státního fondu životního prostředí pod názvem „Přírodní zahrady“ se podaří tento plán zrealizovat. Na ploše přibližně 1000 m2 bude umístěno více jak 20 ukázkových prvků. Celý koncept je nesen myšlenkou, že prostor bude sloužit lidem a přírodě zároveň. Plánované dokončení je odhadováno na začátek roku 2020.

Co přírodní zahrada na Huslíku nabídne?

Přírodní zahrada bude sloužit pro aktivity ekocentra Huslík v rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (výukové programy, komunitní akce, vzdělávací semináře) a zároveň pro návštěvníky areálu. Prostor zde najdou prvky jako stavby z živé vrby, přírodní jezírko, vyvýšené záhony, bylinková skalka, doupný strom, plazí zídka, pozorovací kompostér a další. Volně přístupná zahrada bude sloužit jako venkovní učebna, rekreační zóna pro trávení volného času návštěvníků areálu na Huslíku, ukázková Živá zahrada a zázemí pro komunitní akce.

Přírodní zahrada je navázaná na různá prostředí v okolí (retenční tůně, genofondový sad, přírodní památku Choťánecké louky, zemědělské výběhy s extenzivním hospodářstvím atd.).

„Přínosem zahrady je především vytvoření venkovního zázemí pro výukové programy, jež se těší velkému zájmu mateřských, základních i středních škol. Mám radost z toho, že budeme moci učit o přírodě v přírodě přesně podle našich představ.“ uvedla vedoucí ekocentra Marta Bryndová.

Proč je důležité učit venku?

„Pokud chceme učit o přírodě, tak musíme začít u toho, aby si děti vytvořili k přírodě vztah. To bohužel nejde jinak než si přírodu skutečně zažít. Venkovní prostředí přináší v učení spoustu výhod. Zaměřme se na ty zásadní; příroda vybízí k volné hře, přináší spoustu nových podnětů, prostřednictvím zážitků si lépe vše zapamatujeme, pobyt v přírodě je ideální pro zdraví dětí a navíc každé dítě je zvyklé se v přírodě učit.“ Jakub Vaněk, lektor v ekocentru Huslík

Kontakt pro média – Mgr. Jakub Vaněk, Ekocentrum Huslík, tel.: +420 739 005 700 Mail: ekocentrum.huslik@seznam.cz

VIZUALIZACE PROJEKTU

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí společnosti NET4GAS. Tímto všem velice děkujeme.

Výsledek obrázku pro mžp www.mzp.cz

Výsledek obrázku pro sfžp

www.sfzp.cz

Výsledek obrázku pro net4gas