Projekty

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Obnova ovocnářství na Poděbradsku je projekt zaměřený na lokálně produkované potraviny a jejich zpracování, obnovu starých sadů, výsadbu genofondových ploch a pořádání přednášek, workshopů i dalších vzdělávacích akcí.

Polabskou krajinou a tradicemi našich předků je projekt vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím zážitkových exkurzí, workshopů, tvořivých dílen a přednášek.

V rámci projektu Učme se přírodou! bylo vytvořeno několik komplexních výukových programů. V současné době nabízíme několik variant výukových programů a dalších aktivit. Vzdělávací programy pro školy jsou v souladu s koncepcí EVVO. Jsou uzpůsobeny pro jednotlivé věkové skupiny náročností tématu a způsobem vedení programu.

Lis 14, 2016 | Posted by | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekty
Premium Wordpress Themes by UFO Themes