Ekocentrum

Huslík (5)

 V průběhu roku 2014 jsme absolvovali více než 40 tematických přednášek a exkurzí pro mateřské, základní a střední školy spojených s výukovými programy (pro více než 1900 žáků). Areál stanice za celý rok navštívilo okolo 1000 návštěvníků především rodin s dětmi).

V průběhu roku 2015 jsme uspořádali 28 výukových přednášek, 33 exkurzí v záchranné stanici a 20 akcí pro veřejnost. Přednášek se zúčastnilo 1156 žáků, areál záchranné stanice navštívilo 1034 žáků a studentů, z řad veřejnosti navštívilo záchrannou stanici přibližně 2500 návštěvníků. Přibližně s 5 000 návštěvníky jsme se potkali při různých akcích pro veřejnost.

V průběhu roku 2016 jsme uspořádali 17 výukových přednášek, 60 výukových programů, 18 přednášek pro veřejnost, 27 akcí pro veřejnost a 23 exkurzí pro veřejnost. Přednášek a výukových programů se zúčastnilo 2 500 žáků, areál záchranné stanice navštívilo přibližně 3 500 návštěvníků z řad veřejnosti. Přibližně s 15 000 návštěvníky jsme se potkali při různých akcích pro veřejnost.

Pořádáme akce jejichž cílem je environmentální osvěta Cílovou skupinou těchto akcí bývá široká veřejnost, děti a školské instituce.

Pořádáme přednášky pro veřejnost a školy za účelem větší informovanosti v oblasti životního prostředí.

Zeptejte se nás na cokoliv co vás zajímá. Poskytujeme konzultace o ochraně krajiny, živočichů a rostlin, tvoření naučných stezek, správném zacházení s odpady, bydlení a domácnosti, eko-spotřebitelství apod.

Vlastníme rozsáhlou knihovnu (více jak 1000 titulů)  zabývající se environmentální problematikou.

Tvoříme a spravujeme naučné stezky.

Poskytujeme poradenské a realizační služby v rámci konceptu živá zahrada.

Provádíme biomonitoringy.

Seznam projektů realizovaných v ekocentru.

Led 9, 2015 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes