Hlavní stránka

Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

Poslání ekocentra

“V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědnému k životnímu prostředí. Naším hlavním posláním je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je: 

"ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

Nejbližší akce

Ekocentrum Huslík

Na Zálesí 1473, 290 01 Poděbrady

Email: ekocentrum.huslik@seznam.cz

web: ekocentrumhuslik.cz

Facebook

Záchranná stanice na Huslíku

Na Zálesí 1473, 290 01 Poděbrady
Tel: +420 603 864 822
Email: vanek.l@seznam.cz

web: http://www.zachranazivocichu.cz/

Facebook

Led 9, 2015 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes